Kennis delen

Verzamelen, borgen en delen van bruggenkennis

 • Inzicht geven in de werkelijke vervangings- en renovatieopgave op het gebied van bruggen. Dit inzicht biedt een belangrijk investeringsperspectief voor marktpartijen in de sector.
  • Project/werkgroep, ontsluiting via website en bijeenkomsten
 • Inzicht en overzicht geven van relevante initiatieven op het gebied van bruggen in Nederland
  • Online platform
 • Overzicht bieden van professionals op het gebied van bruggen
  • Online platform
 • Agenderen van de vervangings- en renovatieopgave op de bestuurlijke agenda van met name provinciale en gemeentelijke besturen.
  • Bijeenkomsten, artikelen in relevante media
 • Ontwikkelen van praktische standaarden voor beheerders op verschillende vlakken, zoals voor assetmanagement en beheersystematiek van kunstwerken en het invoegen van de specifieke onderwerpen van de vervangingsopgave.
  • Projecten/werkgroepen, resultaat via online platform/kennisbank
 • Beschikbaar stellen van een praktische procesaanpak voor overheden vanaf het inzichtelijk maken van het areaal tot en met het opdracht geven tot vervangings- en renovatiewerkzaamheden aan bruggen.
  • Project/werkgroep, resultaat via online platform/kennisbank
 • Actief delen van kennis en ervaringen op het terrein van de vervangings- en renovatieopgave rond bruggen (online en offline).
  • Fysieke bijeenkomsten en online platform/kennisbank
 • Standaardiseren en bruikbaar maken van data voor assetmanagement van bruggen.
  • Projecten/werkgroepen
 • Ondersteuning bij de implementatie van kennis via cursussen en onderwijs in samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen.
  • Cursussen, trainingen, helpdesk
Terug naar hoofdpagina Platform Bruggen
©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven