Asfalt-Impuls

Nederland is een asfaltland. Vrijwel alle belangrijke wegen bij zowel Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen bestaan uit asfalt. Deze wegen maken economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk. Het belang van een goed product ‘asfalt’ is hiermee duidelijk.

Wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, ontwerpers, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen staan de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen. Voorbeelden van deze uitdagingen zijn het invulling geven aan de circulaire economie, het Klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal duurzaam GWW 2.0. En dit tegen de algemene achtergrond van minder kosten, minder hinder voor weggebruikers en omgeving én een gezonde economische omgeving voor de asfaltproducerende en verwerkende bedrijven. Alleen een gezamenlijk gedragen en gecoördineerd programma kan effectief oplossingen hiervoor leveren: het programma Asfalt-Impuls.

Asfaltkwaliteitsloket

Om de doelstellingen van het programma Asfalt-Impuls te kunnen bereiken zijn vernieuwingen nodig. Dit kunnen vernieuwingen zijn op het gebied van toegepaste materialen, productie- of verwerkingstechnieken. Deze innovaties vallen vaak niet binnen de bestaande kaders voor het vaststellen of beoordelen van eigenschappen. Onzekerheid hierover is daarmee een mogelijke hobbel in het toepassen van de innovatie in de praktijk. Om meer zekerheid en een onafhankelijk oordeel te krijgen over de geclaimde eigenschappen van een innovatief asfaltproduct, is het Asfaltkwaliteitsloket opgezet.

©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven