Infra-Innovatie Netwerk

Het Infra-Innovatie Netwerk (IIN) is het netwerk voor innovaties in de Nederlandse gww-/infrasector. De community Innovatie in de Infra is mede geïnitieerd door het Infra-Innovatie Netwerk. Ben jij een innovator of werk je aan opgaven die om innovatieve oplossingen vragen? Sluit je aan.

In de community vind je naast een 'netwerk van netwerken' (zie menu links), een breed netwerk van professionals. Samen plaatsen en lezen jullie interessante artikelen, uitnodigingen voor bijeenkomsten, papers, good practices en meer bij Agenda & Inspiratie. Zo brengt ieder netwerk/platform haar kennis naar de community. Ga daarnaast met je vakgenoten in gesprek en help elkaar verder!

Meer weten over de community en aanmelden?

Ben jij een echte 'innovator'?

Het Infra-Innovatie Netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van decentrale overheden (provincies en gemeenten), aannemers, toeleveranciers en andere geïnteresseerde partijen. We willen infra-innovaties bevorderen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en belemmeringen voor innovaties te agenderen. Bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Ben jij een echte innovator die hieraan bijdraagt?
  • Als lid van de groep Infra-Innovatie Netwerk kun je in gesprek met vakgenoten die zich (net als jij?) echte innovatoren voelen. Binnen deze subcommunity tref je elkaar om innovaties in de infra/gww-sector mede mogelijk te maken. 
  • Op onze netwerkevents en rondetafelbijeenkomsten ontmoeten en inspireren innovatoren uit het hele land elkaar. Met een abonnement op de IIN-nieuwsbrief blijf je op de hoogte van aankomende events en bijeenkomsten.
  • Via onze showcasepagina op LinkedIn blijf je op de hoogte van de meest recente toegepaste innovaties in de infrastructuur.


Zo is het Infra-Innovatie Netwerk georganiseerd

Het Infra-Innovatie Netwerk wordt financieel gesteund door de 12 provincies, de gemeenten Breda, Den Haag, Groningen en Zoetermeer en het Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek. CROW ondersteunt het netwerk.

Stuurgroep

De stuurgroep is het beslissende orgaan binnen het netwerk. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van IIN-deelnemers en bepaalt op hoofdlijnen de activiteiten van het netwerk. Zij wordt hierbij gevoed door de deelnemers en de uitvoerende organisatie CROW. De stuurgroep stuurt de werkzaamheden van de uitvoerende organisatie CROW aan en is de formele opdrachtgever van het netwerk.

Samenstelling Stuurgroep Infra-Innovatie Netwerk

Naam      Functie   Organisatie
Jolande Baudet-Kors      Manager Proces- en Omgevingsmanagement Bouwend Nederland
Pieter Boelhouwer        Bestuurslid en Adviseur bij MKB INFRA MKB-Infra
Henry Bos (vz.)        Programmamanager eenheid Wegen en Kanalen  Provincie Overijssel
Chris Boudestijn    Senior adviseur infrastructuur   Gemeente Zoetermeer
Gijsbert de Jong Implementatie Innovatiegericht Inkopen Rijkswaterstaat
Annemijn Kramer Teammanager afdeling uitvoering werken Provincie Gelderland
Arie Oskam      Hoofd Advies en Voorbereiding  Gemeente Houten
Willy Peelen  Cluster manager Infrastructuur TNO
Peter van Riswijk     Beleidsmedewerker strategie en innovatie   Provincie Gelderland
Jerry van Kerkvoorde (secr.)      Projectmanager infrastructuur   CROW
Joost Visser        Hoofd afdeling Stadsingenieurs  Gemeente Groningen


Contentgroep

De contentgroep bewaakt de inhoudelijke activiteiten van het netwerk en geeft impulsen voor nieuwe producten en innovaties. 

Naam     Organisatie
Chris Munneke   Gemeente Groningen
André Houtepen     Gemeente Rotterdam
Ewald Mauritz     Gemeente Houten
Ted Heuver     Gemeente Zwolle
Jerry van Kerkvoorde CROW
Ric Vergeer     Provincie Noord-Brabant
Erwin van Klaveren     Provincie Zuid-Holland
Bart Welvaarts     De Jong Zuurmond
Felix Kok     MKB-Infra


CROW faciliteert

CROW wordt aangestuurd door de stuurgroep en heeft tot taak de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Afhankelijk van het soort werkzaamheden voert zij die zoveel mogelijk uit met de deelnemers van het netwerk. Ook kan CROW initiatieven van het netwerk in samenwerking met anderen initiatieven uitvoeren.

Contact

Je bereikt ons via infra.innovatie@crow.nl.

©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven